Vull puntualitzar el següent:

1- Ets dona de principis i lluites PER ells.

2- Bona prioritat en l’ordre d’assolir les fites de l’escala de valors.

3.- Comportament i tracte exquisit en la relació amb els pacients.

4.- Respectuosa en l’aplicació dels codis étics.

5.- En resum: “una gran professional”.